Các kỳ nhập học Học viện Kaplan Singapore 2019

Các kỳ nhập học Học viện Kaplan Singapore 2019

Ngày đăng Oct. 23, 2018 - Người đăng: Nhã Uyên

Học viện Kaplan Singapore thuộc Tập đoàn giáo dục Kaplan được thành lập năm 1938, được 1 triệu sinh viên trên toàn thế giới theo học mỗi năm. Tại Singapore, Kaplan có 3 khu học xá, mỗi năm thu hút khoảng 25.000 sinh viên theo học. Học viện Kaplan Singapore thuộc top 3 học viên tư thục tốt nhất Singapore và là đối tác đào tạo của nhiều trường đại học hàng đầu thế giới.

Các kỳ nhập học trong năm 2018 - 2019 của Học viện Kaplan như sau:

Tháng 1

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

O Level

 

Kaplan

Đủ 15 tuổi, hoàn tất lớp 9 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 - 24 tháng

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán, ngân hàng, luật kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, quản lý, marketing

Nghệ thuật (bằng đôi): nghiên cứu truyền thông và media, quan hệ công chúng, du lịch và sự kiện, truyền thông web

Khoa học (bằng đôi): hệ thống thông tin kinh doanh, khoa học máy tính, an ninh mạng và pháp y

Nghệ thuật (bằng đôi/đơn): tâm lý học

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán và ngân hàng, kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính, tài chính và quản lý, tài chính và marketing, quản trị nguồn nhân lực và luật kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực và quản lý, quản lý và marketing

Murdoch

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

28 - 36 tháng

Chứng chỉ sau đại học

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Đang cập nhật

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Tốt nghiệp đại học với 2 năm kinh nghiệm làm việc, IELTS 6.0 không band nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 tháng

 

Tháng 2

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

 

Tháng 3

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kinh doanh với quản trị quốc tế, quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế và du lịch, kinh doanh với quản lý marketing

Northumbria

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

15 - 16 tháng

 

Tháng 4

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

O Level

 

Kaplan

Đủ 15 tuổi, hoàn tất lớp 9 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 - 24 tháng

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Quản lý ngân hàng và tài sản, kinh doanh với luật, tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản lý thông tin, logistics và quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, quản lý, marketing, quản trị dự án

Dublin

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Thạc sĩ

Tài chính, quản lý

Dublin

Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.0 không band nào dưới 6.0

12 tháng

 

Tháng 5

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán, ngân hàng, luật kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, quản lý, marketing

Nghệ thuật (bằng đôi): nghiên cứu truyền thông và media, quan hệ công chúng, du lịch và sự kiện, truyền thông web

Khoa học (bằng đôi): hệ thống thông tin kinh doanh, khoa học máy tính, an ninh mạng và pháp y

Nghệ thuật (bằng đôi/đơn): tâm lý học

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán và ngân hàng, kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính, tài chính và quản lý, tài chính và marketing, quản trị nguồn nhân lực và luật kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực và quản lý, quản lý và marketing

Murdoch

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

28 - 36 tháng

Cử nhân

Truyền thông đại chúng với quan hệ công chúng

Northumbria

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

16 tháng

Cử nhân

Kinh doanh và quản lý, quản lý với marketing, quản lý với kinh doanh quốc tế, quản lý với marketing

Royal Holloway

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Chứng chỉ sau đại học

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Đang cập nhật

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Tốt nghiệp đại học với 2 năm kinh nghiệm làm việc, IELTS 6.0 không band nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 tháng

 

Tháng 6

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kế toán và quản trị tài chính, pháp y máy tính

Portsmouth

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Cử nhân

Kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính, quản lý và marketing

Essex

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

 

Tháng 7

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

O Level

 

Kaplan

Đủ 15 tuổi, hoàn tất lớp 9 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 - 24 tháng

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

 

Tháng 8

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

 

Tháng 9

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán, ngân hàng, luật kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, quản lý, marketing

Nghệ thuật (bằng đôi): nghiên cứu truyền thông và media, quan hệ công chúng, du lịch và sự kiện, truyền thông web

Khoa học (bằng đôi): hệ thống thông tin kinh doanh, khoa học máy tính, an ninh mạng và pháp y

Nghệ thuật (bằng đôi/đơn): tâm lý học

Kinh doanh (bằng đôi): kế toán và ngân hàng, kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính, tài chính và quản lý, tài chính và marketing, quản trị nguồn nhân lực và luật kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực và quản lý, quản lý và marketing

Murdoch

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

28 - 36 tháng

Cử nhân

Truyền thông đại chúng với quan hệ công chúng

Northumbria

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

16 tháng

Chứng chỉ sau đại học

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Đang cập nhật

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Murdoch

Tốt nghiệp đại học với 2 năm kinh nghiệm làm việc, IELTS 6.0 không band nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 tháng

 

Tháng 10

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

O Level

 

Kaplan

Đủ 15 tuổi, hoàn tất lớp 9 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

12 - 24 tháng

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Quản lý ngân hàng và tài sản, kinh doanh với luật, tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản lý thông tin, logistics và quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, quản lý, marketing, quản trị dự án

Dublin

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Thạc sĩ

Tài chính, quản lý

Dublin

Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.0 không band nào dưới 6.0

12 tháng

 

Tháng 11

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Dự bị đại học

 

Kaplan

Hoàn tất lớp 9, 10 hoặc 11, có bằng O Level và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Truyền thông đại chúng với quan hệ công chúng

Northumbria

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

16 tháng

Cử nhân

Kinh doanh và quản lý, quản lý với marketing, quản lý với kinh doanh quốc tế, quản lý với marketing

Royal Holloway

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

 

Tháng 12

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh 

 

Kaplan

Chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL 

2 tháng/cấp độ 

Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH)

Kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, tài chính ngân hàng, thương mại, quản lý nguồn nhân lực, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý marketing, truyền thông đại chúng, sales và quản lý bán lẻ

Kaplan

Hoàn tất THPT hoặc tương đương, IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại Kaplan

6 tháng

Cử nhân

Kế toán và quản trị tài chính, pháp y máy tính

Portsmouth

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Cử nhân

Kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính, quản lý và marketing

Essex

Hoàn thành bằng cao đẳng của Kaplan hoặc tương đương

18 tháng

Công ty Du học INEC 

  • Tổng đài: 1900 636 990
  • Hotline miền Bắc & Nam: 093 409 3311 - 093 409 3040 - 093 409 4411
  • Hotline miền Trung: 093 409 9070 - 093 409 9983
  • Email: inec@inec.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 4 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Dịch vụ của INEC rất chu đáo, chuyên nghiệp và thân thiện. Rất mong INEC thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về những thay đổi từ Kaplan cho chúng tôi biết kịp thời.
VIDEO DU HỌC SINH
Sau khi làm hồ sơ tại Công ty du học INEC và nhận được visa du học tại Học viện Kaplan - Singapore

Khôn đã qua trường học được một thời gian và nhân dịp được nghỉ Khôn về thăm gia đình và ghé qua công ty INEC chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho bạn bè và các bạn đang muốn đi du học tại Singapore để hiểu rõ hơn về đất nước, con người, và cuộc sống tại Singapore cũng như Học viện Kaplan Hoa Kỳ.

Nguyễn Thành Khôn: "Cách giảng dạy rất thú vị và thực tế"

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top